Wybierz szkołę/klasę:

podzielność liczb

Kiedy liczba jest podzielna przez 2?

Po czym poznać, że dana liczba jest podzielna przez 2? Zacznijmy od wypisania sobie po kolei kilku takich liczb, co do których jesteśmy pewni, że są podzielne przez 2. Wiele takich liczb znasz z tabliczki mnożenia i dzielenia,......