Ciąg (an) jest określony wzorem an=n-2/2n^2 dla każdej liczby naturalnej n≥1

Ciąg \((a_{n})\) jest określony wzorem \(a_{n}=\dfrac{n-2}{2n^2}\) dla każdej liczby naturalnej \(n\ge1\). Piąty wyraz tego ciągu jest równy:

Rozwiązanie

Aby wyznaczyć wartość piątego wyrazu ciągu, wystarczy do wzoru ciągu podstawić \(n=5\), zatem:
$$a_{5}=\frac{5-2}{2\cdot5^2} \\
a_{5}=\frac{3}{2\cdot25} \\
a_{5}=\frac{3}{50}$$

Odpowiedź

B

0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments