Wybierz szkołę/klasę:

podobieństwo figur

Cechy podobieństwa trójkątów

W temacie wielokątów podobnych mówiliśmy sobie, że poszczególne figury uznajemy za podobne wtedy, gdy mają one jednakowe miary kątów i gdy poszczególne boki jednej figury są tyle samo razy większe lub mniejsze co drugiej figury. T...

Wielokąty podobne

Co to znaczy, że figury są podobne? Na matematyce mówimy, że figury są podobne tylko wtedy, gdy spełnione zostaną dwa warunki jednocześnie: · miary kątów jednej figury są takie same jak miary kątów figury drugiej; · stosunki długo...