Zegar

Jak za pomocą dwóch cięć podzielić tarczę zegara w taki sposób, by suma liczb w każdej podzielonej cząstce była taka sama?

 • Po przecięciu tarczy powstać nam powinny trzy części, w których znajdą się liczby:
  I część – 1, 2, 11, 12
  II część – 3, 4, 9, 10
  III część – 5, 6, 7, 8
  Suma liczb w każdej z części jest wtedy równa 26.
  zagadki logiczne

5
Dodaj komentarz

Błazi

Podzielić na 3 części – jednym cięciem oddzielić 11, 12, 1 oraz 2, drugim cięciem podzielić pozostałą część na 9, 10, 3, 4 oraz 8, 7, 6, 5.

Niejasne.

Zadanie nieprecyzyjne. Niewyjaśniony sposób cięć. Wskazana poprawa.

jakiś tam nick

spoko