Zużycie energii elektrycznej przez urządzenie domowe jest wprost proporcjonalne do mocy urządzenia i czasu jego pracy

Zużycie energii elektrycznej przez urządzenie domowe jest wprost proporcjonalne do mocy urządzenia i czasu jego pracy. W tabeli przedstawiono zużycie \(1\) kilowatogodziny (\(1 kWh\)) energii elektrycznej przez różne urządzenia domowe w różnym czasie.

egzamin ósmoklasistyUwaga. Rozwiązując zadania, przyjmij, że urządzenia pobierają moc nominalną, czyli taką, do jakiej je dostosowano.Cena \(1 kWh\) energii elektrycznej jest równa \(0,64 zł\). Jaki był koszt zużycia energii elektrycznej przez pięć \(20\)-watowych żarówek, jeżeli każda z nich świeciła przez \(20\) godzin?

Rozwiązanie

Krok 1. Obliczenie zużycia energii elektrycznej przez pięć żarówek.
Z tabelki wynika, że pojedyncza żarówka zużywa \(1kWh\) w ciągu \(50\) godzin, więc w ciągu \(20\) godzin to zużycie wyniesie \(\frac{20}{50}kWh=0,4kWh\). To oznacza, że \(5\) żarówek zużyje nam:
$$5\cdot0,4kWh=2kWh$$

Krok 2. Obliczenie kosztu zużycia energii elektrycznej.
Skoro cena \(1 kWh\) energii elektrycznej jest równa \(0,64 zł\), a my zużyliśmy \(2kWh\), to koszt zużycia energii wyniesie:
$$2\cdot0,64zł=1,28zł$$

Odpowiedź

B

0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments