Zredukuj wyrazy podobne

Zredukuj wyrazy podobne – Twoim zadaniem jest poprawne obliczenie i uporządkowanie poniższych zapisów, zgodnie z zasadami algebry. Obliczone wartości wpisz w wyznaczonych okienkach, pamiętając, że między nimi jest już postawiony znak dodawania. Uwaga: Jeśli wartość Y jest ujemna, … Czytaj dalej Zredukuj wyrazy podobne