Zbiorem wartości funkcji f jest przedział

Zbiorem wartości funkcji \(f\) jest przedział:

zbiorem wartości funkcji f jest przedział

\(\langle-3;5\rangle\)
\(\langle-6;7\rangle\)
\(\langle0;6\rangle\)
\(\langle-5;8\rangle\)
Rozwiązanie:

Zbiór wartości funkcji odczytujemy z osi \(y\). Widzimy, że funkcja przyjmuje wartości od \(-3\) do \(5\), zatem poszukiwanym przedziałem jest \(\langle-3;5\rangle\).

Odpowiedź:

A. \(\langle-3;5\rangle\)

0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments