Zbiorem rozwiązań nierówności |x|≤4 jest przedział

Zbiorem rozwiązań nierówności \(|x|\le4\) jest przedział:

Rozwiązanie

Nierówności z wartością bezwzględną rozwiązujemy w następujący sposób:
$$|x|\le4 \\
x\le4 \quad\land\quad x\ge-4$$

Widzimy wyraźnie, że rozwiązaniem nierówności są liczby, które jednocześnie będą mniejsze lub równe \(4\) i większe lub równe \(-4\). To oznacza, że rozwiązaniem tej nierówności jest przedział \(\langle-4,4\rangle\).

Odpowiedź

A

0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments