Zasolenie morza określa się jako ilość gramów soli rozpuszczonych w jednym kilogramie wody morskiej

Zasolenie morza określa się jako ilość gramów soli rozpuszczonych w jednym kilogramie wody morskiej i podaje w promilach \((‰)\). Przeciętnie w jednym kilogramie wody morskiej znajduje się \(34,5g\) różnych rozpuszczonych w niej soli (czyli przeciętne zasolenie wody morskiej jest równe \(34,5‰\). Zasolenie Bałtyku (średnio \(7,8‰\)) jest znacznie mniejsze od zasolenia oceanów, co tłumaczy się wielkością zlewiska (duży dopływ wód rzecznych), warunkami klimatycznymi (małe parowanie) oraz utrudnioną wymianą wód z oceanem. Jedna tona średnio zasolonej wody z Morza Bałtyckiego zawiera około:

Rozwiązanie

Krok 1. Ustalenie ile soli znajduje się w jednym kilogramie wody morskiej.
Jeżeli zasolenie wody morskiej równe \(34,5‰\) oznacza \(34,5g\) soli w kilogramie wody to znaczy, że zasolenie Bałtyku równe \(7,8‰\) oznacza \(7,8g\) soli na kilogram.

Krok 2. Ustalenie ile gramów soli znajduje się w jednej tonie wody.
Jedna tona to \(1000kg\).
Skoro zasolenie Bałtyku jest równe \(7,8g\) soli na kilogram, to w jednej tonie wody znajdzie się:
$$7,8g\cdot1000=7800g=7,8kg$$

Odpowiedź

C

0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments