Zapisano sumę 16 jednakowych składników: 2+2+2…+2. Wartość tej sumy jest równa

Zapisano sumę \(16\) jednakowych składników: \(\underbrace{2+2+2...+2}_{\text{16 składników}}\). Wartość tej sumy jest równa:

Rozwiązanie

Gdyby dwójka była mnożona przez siebie szesnaście razy, to prawidłową odpowiedzią byłoby \(2^{16}\). Tutaj nie mamy jednak mnożenia, tylko dodawanie i to jest największa pułapka w tym zadaniu.

Dodanie do siebie szesnaście razy liczby \(2\) daje wynik:
$$16\cdot2=32$$

Taki wynik otrzymamy tylko podczas potęgowania \(2^5\), bo to także jest \(32\) i dlatego jest to nasza poszukiwana odpowiedź.

To zadanie można też rozpisać wykorzystując działania na potęgach:
$$16\cdot2=2^4\cdot2^1=2^{4+1}=2^5$$

Odpowiedź

B

1 Komentarz
Inline Feedbacks
View all comments
Julianna

Dziękuję za pomoc.