Zależność drogi od czasu i przyśpieszenia w ruchu jednostajnie przyśpieszonym

Zależność drogi od czasu i przyśpieszenia w ruchu jednostajnie przyśpieszonym (gdy prędkość początkowa jest równa \(0\)) opisuje wzór:

$$s=\frac{at^2}{2}$$

gdzie \(s\) - droga, \(t\) - czas, \(a\) - przyśpieszenie.Przyśpieszenie \(a\) poprawnie wyznaczone z tego wzoru można opisać równaniem:

Rozwiązanie

Nasze zadanie polega na przekształceniu wzoru, zatem zaczynając od wymnożenia obydwu stron przez \(2\), otrzymamy:
$$s=\frac{at^2}{2} \quad\bigg/\cdot2 \\
2s=at^2 \\
a=\frac{2s}{t^2}$$

Odpowiedź

C

0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments