Z prostokąta ABCD o obwodzie 30 wycięto trójkąt równoboczny AOD o obwodzie 15

Z prostokąta \(ABCD\) o obwodzie \(30\) wycięto trójkąt równoboczny \(AOD\) o obwodzie \(15\) (tak jak na rysunku).

z prostokąta ABCD o obwodzie 30 wycięto trójkąt równoboczny AOD

Obwód zacieniowanej figury jest równy:

\(25\)
\(30\)
\(35\)
\(40\)
Rozwiązanie:

Skoro trojkąt \(AOD\) jest równoboczny i jego obwód jest równy \(15\), to każdy jego bok ma długość \(15:3=5\).
Jeśli przyjrzymy się uważnie rysunkowi to zauważymy, że z początkowego obwodu prostokąta ubył nam bok \(AD\) o długości \(5\), ale za to przybyły dwa boki \(AO\) i \(DO\) o długości \(5+5=10\). To oznacza, że całkowity obwód figury zwiększył się o \(5\), tak więc:
$$Obw=30+5=35$$

Odpowiedź:

C. \(35\)

0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments