Wzory skróconego mnożenia

Kwadrat sumy: (a + b)2 = a2 + 2ab + b2

Sześcian sumy: (a + b)3 = a3 + 3a2b + 3ab2 + b3

Suma sześcianów: a3 + b3 = (a + b)(a2 – 2ab + b2)

Kwadrat sumy trzech liczb: (a + b + c)2 = a2 + b2 + c2 + 2ab + 2ac + 2bc

Kwadrat różnicy: (a – b)2 = a2 – 2ab + b2

Różnica kwadratów: a2 – b2 = (a – b)(a + b)

Różnica sześcianów: a3 – b3 = (a – b)(a2 + 2ab + b2)

Sześcian różnicy: (a – b)3 = a3 – 3a2b + 3ab2 – b3

Dodaj komentarz