Wzór funkcji, której wykres powstaje przez symetrię osiową względem osi OX wykresu funkcji f(x)=x^2-4, to

Wzór funkcji, której wykres powstaje przez symetrię osiową względem osi \(OX\) wykresu funkcji \(f(x)=x^2-4\), to:

Rozwiązanie

Jeżeli funkcję \(f(x)\) przekształcimy symetralnie względem osi iksów, to powstanie nam funkcja \(-f(x)\). Nasza funkcja wyraża się wzorem \(x^2-4\), zatem funkcja powstała w wyniku symetrii względem osi igreków będzie mieć wzór \(-(x^2-4)\), czyli \(-x^2+4\).

Odpowiedź

C

0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments