Wzór funkcji, której wykres powstaje przez przesunięcie równoległe wzdłuż osi OY wykresu funkcji f(x)=3^x

Wzór funkcji, której wykres powstaje przez przesunięcie równoległe wzdłuż osi \(OY\) wykresu funkcji \(f(x)=3^x\) o \(4\) jednostki w dół, to:

Rozwiązanie

Po przesunięciu wykresu funkcji \(f(x)=3^x\) o \(4\) jednostki w dół otrzymamy funkcję \(y=3^x-4\).

Odpowiedź

A

0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments