Wysokość trapezu równoramiennego o kącie ostrym 60 stopni i ramieniu długości 2√3 jest równa

Wysokość trapezu równoramiennego o kącie ostrym \(60°\) i ramieniu długości \(2\sqrt{3}\) jest równa:

\(\sqrt{3}\)
\(3\)
\(2\sqrt{3}\)
\(2\)
Rozwiązanie:
Krok 1. Sporządzenie rysunku poglądowego.

wysokość trapezu równoramiennego o kącie ostrym 60 stopni

Z rysunku widać wyraźnie, że wartość \(h\) (czyli wysokość naszego trapezu) wyliczymy korzystając z sinusa kąta \(60°\). Możemy też zastosować tutaj własności trójkątów o kątach \(30°, 60°, 90°\).

Krok 2. Obliczenie wysokości trapezu.

$$sin60°=\frac{h}{2\sqrt{3}} \\
\frac{\sqrt{3}}{2}=\frac{h}{2\sqrt{3}} \\
h=\frac{\sqrt{3}}{2}\cdot2\sqrt{3} \\
h=\sqrt{3}\cdot\sqrt{3}=3$$

Odpowiedź:

B. \(3\)

0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments