Wyrażenie x(x-1)(x+1) jest równe

Wyrażenie \(x(x-1)(x+1)\) jest równe:

\((x-1)^3\)
\(x^3-1\)
\(x^3-x\)
\(x^3\)
Rozwiązanie:

Ze wzorów skróconego mnożenia wiemy, że:
$$(a-b)(a+b)=a^2-b^2$$

W związku z tym:
$$x(x-1)(x+1)=x(x^2-1^2)=x^3-x$$

Odpowiedź:

C. \(x^3-x\)

0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments