Wykres przedstawia zależność ilości farby (…) Ile farby zużyto na pomalowanie 10m^2 ściany?

Wykres przedstawia zależność ilości farby pozostałej w pojemniku (w litrach) od powierzchni ściany (w \(m^2\)) pomalowanej farbą z tego pojemnika.

egzamin ósmoklasistyIle farby zużyto na pomalowanie \(10m^2\) ściany?

Rozwiązanie

Początkowo w pojemniku było \(20\) litrów farby. Z wykresu wynika, że po pomalowaniu \(10m^2\) zostało w pojemniku już tylko \(16\) litrów. To oznacza, że na pomalowanie \(10m^2\) ściany zużyto:
$$20l-16l=4l$$

Odpowiedź

A

1 Komentarz
Inline Feedbacks
View all comments
Miły Człowiek

dziękuje