Wykres funkcji liniowej f(x)=3x-2 odbito symetrycznie względem osi Oy. Otrzymano wykres funkcji

Wykres funkcji liniowej \(f(x)=3x-2\) odbito symetrycznie względem osi \(Oy\). Otrzymano wykres funkcji:

Rozwiązanie

Wykonując symetrię funkcji względem osi igreków zmienia nam się na przeciwny znak współczynnika kierunkowego \(a\). Skoro początkowa funkcja ma \(a=3\), to jej odbicie symetryczne względem osi igreków będzie mieć \(a=-3\). To oznacza, że poszukiwana przez nas funkcja przyjmuje wzór \(g(x)=-3x-2\).

Odpowiedź

C

0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments