Wykres funkcji f(x)=4/x, określonej dla wszystkich liczb rzeczywistych różnych od 0, przesunięto wzdłuż osi Oy

Wykres funkcji \(f(x)=\frac{4}{x}\), określonej dla wszystkich liczb rzeczywistych różnych od \(0\), przesunięto wzdłuż osi \(Oy\) o \(4\) jednostki w górę. Otrzymany wykres można opisać wzorem:

Rozwiązanie

Przesuwając wykres o \(4\) jednostki do góry wartość funkcji dla każdego z argumentów jest o \(4\) większa. Stąd też tworząc wzór funkcji \(g(x)\) musimy na samym końcu wzoru dopisać \(+4\), dzięki czemu otrzymamy postać \(g(x)=\frac{4}{x}+4\).

Odpowiedź

A

0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments