Wszystkie wyrazy ciągu geometrycznego an określonego dla n≥1 są dodatnie i 3a2=2a3. Stąd wynika, że iloraz q

Wszystkie wyrazy ciągu geometrycznego \((a_{n})\) określonego dla \(n\ge1\) są dodatnie i \(3a_{2}=2a_{3}\). Stąd wynika, że iloraz \(q\) tego ciągu jest równy:

Rozwiązanie

Wiedząc, że \(q=\frac{a_{3}}{a_{2}}\) możemy równanie z treści zadania rozpisać w następujący sposób:
$$3a_{2}=2a_{3} \quad\bigg/:a_{2} \\
3=\frac{2a_{3}}{a_{2}} \quad\bigg/\cdot\frac{1}{2} \\
\frac{a_{3}}{a_{2}}=\frac{3}{2} \\
q=\frac{3}{2}$$

Odpowiedź

B

2 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments
Ola

Dlaczego mnożymy przez 1/2?

Kornel
Reply to  Ola

mnożymy przez 1/2 żeby pozbyć się dwójki i żeby wyszedł nam wzór na q