Wśród pewnej grupy osób przeprowadzono ankietę. Jedno z pytań brzmiało

Wśród pewnej grupy osób przeprowadzono ankietę. Jedno z pytań brzmiało: Jaka jest twoja ulubiona pora roku? Każdy ankietowany wskazał tylko jedną porę roku. Rozkład udzielonych odpowiedzi na to pytanie przedstawiono na diagramie.

egzamin ósmoklasistyOceń prawdziwość podanych zdań. Wybierz P, jeśli zdanie jest prawdziwe, albo F − jeśli jest fałszywe.

Zima jest ulubioną porą roku dla mniej niż \(24\%\) liczby osób ankietowanych.

Lato jest ulubioną porą roku dla \(\frac{3}{7}\) liczby osób ankietowanych.

Rozwiązanie

Krok 1. Wyznaczenie liczby osób ankietowanych.
Sumując liczbę osób, które wskazały poszczególne odpowiedzi, możemy stwierdzić, że liczba osób biorących udział w ankiecie wynosi:
$$4+7+5+12=28$$

Krok 2. Ocena prawdziwości pierwszego zdania.
Zimę wybrało \(7\) osób spośród \(28\) ankietowanych, co stanowi:
$$\frac{7}{28}=\frac{1}{4}=25\%$$

To oznacza, że pierwsze zdanie jest fałszem.

Krok 3. Ocena prawdziwości drugiego zdania.
Lato wybrało \(12\) osób spośród \(28\) ankietowanych, co stanowi:
$$\frac{12}{28}=\frac{3}{7}$$

To oznacza, że drugie zdanie jest prawdą.

Odpowiedź

1) FAŁSZ

2) PRAWDA

0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments