Wśród gimnazjalistów przeprowadzono ankietę na temat ich zainteresowań. O ilu mniej uczniów interesuje się

Wśród gimnazjalistów przeprowadzono ankietę na temat ich zainteresowań. Każdy uczeń podał tylko jeden rodzaj zainteresowań. O ilu mniej uczniów interesuje się kolarstwem, niż informatyką?

egzamin ósmoklasisty

Rozwiązanie

Skoro kolarstwem interesuje się \(60\) uczniów, a informatyką aż \(130\) uczniów, to kolarstwem interesuje się \(130-60=70\) uczniów mniej.

Odpowiedź

A

0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments