Wśród gimnazjalistów przeprowadzono ankietę na temat ich zainteresowań. Ilu uczniów brało udział w ankiecie?

Wśród gimnazjalistów przeprowadzono ankietę na temat ich zainteresowań. Każdy uczeń podał tylko jeden rodzaj zainteresowań. Ilu uczniów brało udział w ankiecie?

egzamin ósmoklasisty

Rozwiązanie

Ważną informacją jest to, że każdy uczeń podał tylko jeden rodzaj zainteresowań. W związku z tym, aby dowiedzieć się ilu uczniów brało udział w ankiecie, wystarczy zsumować głosy oddane na poszczególne zainteresowania, zatem:
$$70+130+40+20+30+60=350$$

Odpowiedź

C

0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments