Wśród 180 uczniów dojeżdżających do szkoły przeprowadzono ankietę

Wśród \(180\) uczniów dojeżdżających do szkoły przeprowadzono ankietę. Uczniowie odpowiadali na pytanie, z jakiego środka transportu korzystają w drodze do szkoły. Każdy uczeń wskazał jeden środek transportu. Otrzymano następujące wyniki:

· \(30\%\) uczniów dojeżdża tramwajem (T),

· \(\frac{1}{4}\) uczniów - autobusem (A),

· co piąty - rowerem (R),

· a pozostali - samochodem (S).Na którym diagramie przedstawiono wyniki tej ankiety?

Rozwiązanie

Zwróć uwagę, że diagramy pokazują liczbę uczniów (a nie procent). Musimy zatem obliczyć ilu uczniów przemieszczało się poszczególnymi środkami transportu. Skoro wszystkich uczniów jest 180, to korzystając z danych z treści zadania możemy obliczyć, że:
· tramwajem dojeżdża \(0,3\cdot180=54\) uczniów
· autobusem dojeżdża \(\frac{1}{4}\cdot180=45\) uczniów
· rowerem dojeżdża \(0,2\cdot180=36\) uczniów
· samochodem dojeżdża \(180-54-45-36=45\) uczniów

Taka sytuacja została zaprezentowana na czwartym diagramie.

Odpowiedź

D

0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments