Wskaż rysunek, na którym zaznaczony jest zbiór wszystkich liczb rzeczywistych spełniających nierówność |x+4|<5

Wskaż rysunek, na którym zaznaczony jest zbiór wszystkich liczb rzeczywistych spełniających nierówność \(|x+4|\lt5\).

wskaż rysunek na którym zaznaczony jest zbiór wszystkich liczb rzeczywistych spełniających nierówność
wskaż rysunek na którym zaznaczony jest zbiór wszystkich liczb rzeczywistych spełniających nierówność
wskaż rysunek na którym zaznaczony jest zbiór wszystkich liczb rzeczywistych spełniających nierówność
wskaż rysunek na którym zaznaczony jest zbiór wszystkich liczb rzeczywistych spełniających nierówność
Rozwiązanie:

Musimy poprawnie rozwiązać nierówność z wartością bezwzględną:
$$x+4\lt5 \quad\land\quad x+4\gt-5 \\
x\lt1 \quad\land\quad x\gt-9 \\
x\in(-9;1)$$

Prawidłowy jest więc zbiór przedstawiony w pierwszej odpowiedzi.

Odpowiedź:
wskaż rysunek na którym zaznaczony jest zbiór wszystkich liczb rzeczywistych spełniających nierówność
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments