Wskaż rysunek, na którym jest przedstawiony zbiór rozwiązań nierówności |x+7|>5

Wskaż rysunek, na którym jest przedstawiony zbiór rozwiązań nierówności \(|x+7|\gt5\).

wskaż rysunek, na którym jest przedstawiony zbiór rozwiązań nierówności
wskaż rysunek, na którym jest przedstawiony zbiór rozwiązań nierówności
wskaż rysunek, na którym jest przedstawiony zbiór rozwiązań nierówności
wskaż rysunek, na którym jest przedstawiony zbiór rozwiązań nierówności
Rozwiązanie:

Naszym zadaniem jest rozwiązanie podanej nierówności i wybór odpowiedniego rysunku, który przedstawia rozwiązanie tej nierówności.
$$|x+7|\gt5 \\
x+7\gt5 \quad\lor\quad x+7\lt-5 \\
x\gt-2 \quad\lor\quad x\lt-12 \\
x\in(-\infty;-12) \cup (-2;+\infty)$$

Zbiór rozwiązań tej nierówności został przedstawiony na trzecim rysunku.

Odpowiedź:
wskaż rysunek, na którym jest przedstawiony zbiór rozwiązań nierówności
1 Komentarz
Inline Feedbacks
View all comments
hasaton

dziękuję