Wskaż rysunek, na którym jest przedstawiony zbiór rozwiązań nierówności |x+4|≤7

Wskaż rysunek, na którym jest przedstawiony zbiór rozwiązań nierówności \(|x+4|\le7\).

wskaż rysunek na którym jest przedstawiony zbiór rozwiązań nierówności
wskaż rysunek na którym jest przedstawiony zbiór rozwiązań nierówności
wskaż rysunek na którym jest przedstawiony zbiór rozwiązań nierówności
wskaż rysunek na którym jest przedstawiony zbiór rozwiązań nierówności
Rozwiązanie:

Aby wskazać poprawny rysunek musimy najpierw rozwiązać nierówność z wartością bezwzględną.
$$|x+4|\le7 \\
x+4\le7 \quad\land\quad x+4\ge-7 \\
x\le3 \quad\land\quad x\ge-11$$

Zatem poszukiwanym przez nas przedziałem jest \(x\in\langle-11;3\rangle\), co oznacza że prawidłowy jest pierwszy rysunek.

Odpowiedź:
wskaż rysunek na którym jest przedstawiony zbiór rozwiązań nierówności
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments