Wskaż rysunek, na którym jest przedstawiony zbiór rozwiązań nierówności |x-2|>3

Wskaż rysunek, na którym jest przedstawiony zbiór rozwiązań nierówności \(|x-2|>3\).

wskaż rysunek na którym jest przedstawiony zbiór rozwiązań nierówności
wskaż rysunek na którym jest przedstawiony zbiór rozwiązań nierówności
wskaż rysunek na którym jest przedstawiony zbiór rozwiązań nierówności
wskaż rysunek na którym jest przedstawiony zbiór rozwiązań nierówności
Rozwiązanie:
Krok 1. Zapisanie nierówności w postaci alternatywy.

$$x-2\le-3 \quad\lor\quad x-2\ge3 \\
x\le-1 \quad\lor\quad x\ge5$$

Krok 2. Zapisanie otrzymanych wyników w formie przedziału.

$$x\in(-\infty;-1\rangle\cup\langle5;+\infty)$$

Odpowiedź:
wskaż rysunek na którym jest przedstawiony zbiór rozwiązań nierówności

Dodaj komentarz