Wskaż m, dla którego funkcja liniowa określona wzorem f(x)=(m-1)x+3 jest stała

Wskaż \(m\), dla którego funkcja liniowa określona wzorem \(f(x)=(m-1)x+3\) jest stała.

\(m=1\)
\(m=2\)
\(m=3\)
\(m=-1\)
Rozwiązanie:

Funkcję liniową wyrażamy wzorem w postaci \(f(x)=ax+b\). Aby funkcja liniowa była stała, to współczynnik \(a\) musi być równy \(0\). W naszym przypadku \(a=m-1\), stąd też aby funkcja była stała, to \(m-1\) musi być równe \(0\). Zatem:
$$m-1=0 \\
m=1$$

Odpowiedź:

A. \(m=1\)

0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments