Wielkości x i y są odwrotnie proporcjonalne (tabela poniżej)

Wielkości x i y są odwrotnie proporcjonalne (tabela poniżej)

matura z matematykiStąd wynika, że:

Rozwiązanie

Krok 1. Obliczenie wartości \(a\).
Z tabeli wynika, że możemy ułożyć następującą zależność:
\begin{gather*}a \quad\Rightarrow\quad 36 \\
3 \quad\Rightarrow\quad 24\end{gather*}

Skoro są to wartości odwrotnie proporcjonalne, to będziemy mnożyć w linii, a nie na krzyż. Możemy zatem zapisać, że:
$$a\cdot36=3\cdot24 \\
36a=72 \\
a=2$$

Krok 2. Obliczenie wartości \(b\).
Analogicznie jak w kroku pierwszym, możemy ułożyć następującą zależność:
\begin{gather*}3 \quad\Rightarrow\quad 24 \\
8 \quad\Rightarrow\quad b\end{gather*}

I tutaj także będziemy mnożyć w linii, zatem:
$$3\cdot24=8\cdot b \\
8b=72 \\
b=9$$

Odpowiedź

D

2 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments
patka

a dlaczego tutaj akurat mnozymy liniowo a nie na krzyz?