Większa z liczb spełniających równanie x^2+6x+8=0 to

Większa z liczb spełniających równanie \(x^2+6x+8=0\) to:

Rozwiązanie

Rozwiązania równania obliczymy za pomocą delty:
Współczynniki: \(a=1,\;b=6,\;c=8\)
$$Δ=b^2-4ac=6^2-4\cdot1\cdot8=36-32=4 \\
\sqrt{Δ}=\sqrt{4}=2$$

$$x_{1}=\frac{-b-\sqrt{Δ}}{2a}=\frac{-6-2}{2\cdot1}=\frac{-8}{2}=-4 \\
x_{2}=\frac{-b+\sqrt{Δ}}{2a}=\frac{-6+2}{2\cdot1}=\frac{-4}{2}=-2$$

To równanie ma więc dwa rozwiązania, a większym z nich jest \(x=-2\).

Odpowiedź

C

0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments