Wartość wyrażenia (a+5)^2 jest większa od wartości wyrażenia (a^2+10a) o

Wartość wyrażenia \((a+5)^2\) jest większa od wartości wyrażenia \((a^2+10a)\) o:

\(50\)
\(10\)
\(5\)
\(25\)
Rozwiązanie:

Skorzystamy tutaj ze wzorów skróconego mnożenia:
$$(a+5)^2=a^2+2\cdot a\cdot5+5^2=a^2+10a+25$$

Porównując to do wyrażenia \(a^2+10a\) widzimy wyraźnie, że kwadrat obliczonej przed chwilą sumy jest większy o \(25\).

Odpowiedź:

D. \(25\)

0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments