W wyborach na przewodniczącego samorządu szkolnego kandydowało czworo uczniów (…) Kto zajął trzecie miejsce

W wyborach na przewodniczącego samorządu szkolnego kandydowało czworo uczniów. Każdy wyborca oddał jeden ważny głos. Ala otrzymała \(25\) głosów, a Basia \(15\) głosów. Na Michała głosowało \(\frac{2}{5}\) pozostałych osób, a reszta głosów przypadła Oli. Kto zajął trzecie miejsce w wyborach, jeśli w głosowaniu wzięło udział \(120\) osób?

Rozwiązanie

Ala: \(25\) głosów
Basia: \(15\) głosów
Michał: \(\frac{2}{5}\cdot(120-40)=\frac{2}{5}\cdot80=32\) głosy
Ola: \(120-25-15-32=48\) głosów

To oznacza, że trzecie miejsce zajęła Ala.

Odpowiedź

A

0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments