W układzie współrzędnych dane są dwa punkty A=(1,-2) oraz B=(3,1)

W układzie współrzędnych dane są dwa punkty \(A=(1,-2)\) oraz \(B=(3,1)\). Współczynnik kierunkowy prostej \(AB\) jest równy:

Rozwiązanie

Znając wartości współrzędnych dwóch punktów możemy wręcz wyznaczyć wzór prostej \(AB\) (korzystając z długiego wzoru z tablic albo z metody układu równań) i wtedy też poznamy wartość współczynnika \(a\). Nie mniej jednak, najprostszą metodą będzie po prostu posłużenie się wzorem na współczynnik \(a\), który wygląda następująco:
$$a=\frac{y_{B}-y_{A}}{x_{B}-x_{A}}$$

Podstawiając do tego wzoru współrzędne punktów \(A=(1,-2)\) oraz \(B=(3,1)\), otrzymamy:
$$a=\frac{1-(-2)}{3-1} \\
a=\frac{1+2}{2} \\
a=\frac{3}{2}$$

Odpowiedź

D

0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments