W tabeli przedstawiono informacje dotyczące wieku wszystkich uczestników (…) Na którym diagramie

W tabeli przedstawiono informacje dotyczące wieku wszystkich uczestników obozu narciarskiego.

egzamin ósmoklasistyNa którym diagramie poprawnie przedstawiono procentowy podział uczestników obozu ze względu na wiek?

Rozwiązanie

Krok 1. Obliczenie udziałów procentowych każdej grupy wiekowej.
W obozie uczestniczyło \(5+3+4+8=20\) osób. W związku z tym udział procentowy każdej z grup wiekowych prezentuje się następująco:
\(10\)-latkowie: \(\frac{5}{20}=\frac{1}{4}=25\%\)
\(14\)-latkowie: \(\frac{3}{20}=15\%\)
\(15\)-latkowie: \(\frac{4}{20}=\frac{1}{5}=20\%\)
\(16\)-latkowie: \(\frac{8}{20}=\frac{2}{5}=40\%\)

Krok 2. Analiza poszczególnych wykresów.
Poprawne wartości procentowe znalazły się jedynie na diagramie kołowym z ostatniej odpowiedzi i to jest poszukiwany przez nas wykres.

Odpowiedź

D

1 Komentarz
Inline Feedbacks
View all comments
patx.vx

Odpowiedź D