W równoległoboku ABCD przedstawionym na rysunku kąt alfa ma miarę 70 stopni

W równoległoboku \(ABCD\) przedstawionym na rysunku kąt \(\alpha\) ma miarę \(70°\).

matura z matematykiWtedy kąt \(\beta\) ma miarę:

Rozwiązanie

Krok 1. Sporządzenie rysunku pomocniczego.
Oznaczmy sobie punkt przecięcia na boku AD jako E i spójrzmy na nasz równoległobok:
matura z matematyki

Krok 2. Obliczenie miary kąta \(ABE\)
Spójrzmy na trójkąt \(ABE\). Jest to trójkąt prostokątny w którym znamy miary dwóch kątów, czyli \(70°\) oraz \(90°\). To oznacza, że:
$$|\sphericalangle ABE|=180°-90°-70°=20°$$

Krok 3. Obliczenie miary kąta \(\beta\).
Kąt \(\beta\) będzie różnicą między kątem prostym i kątem \(ABE\), zatem:
$$\beta=90°-20°=70°$$

Odpowiedź

B

0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments