W prostopadłościanie ABCDEFGH mamy: AB=5, AD=4, AE=3. Który z odcinków AB, BG, GE, EB jest najdłuższy?

W prostopadłościanie \(ABCDEFGH\) mamy: \(|AB|=5\), \(|AD|=4\), \(|AE|=3\). Który z odcinków \(AB\), \(BG\), \(GE\), \(EB\) jest najdłuższy?

w prostopadłościanie ABCDEFGH mamy

\(AB\)
\(BG\)
\(GE\)
\(EB\)
Rozwiązanie:

Wiemy, że \(|AB|=5\). Pozostałe długości boków musimy obliczyć korzystając z Twierdzenia Pitagorasa \(a^2+b^2=c^2\) oraz z długości odcinków podanych w zadaniu.

Krok 1. Obliczenie długości odcinka \(BG\).

$$|BG|^2=|FB|^2+|FG|^2 \\
|BG|^2=3^2+4^2 \\
|BG|^2=9+16 \\
|BG|^2=25 \\
|BG|=5$$

Krok 2. Obliczenie długości odcinka \(GE\).

$$|GE|^2=|FE|^2+|FG|^2 \\
|GE|^2=5^2+4^2 \\
|GE|^2=25+16 \\
|GE|^2=41 \\
|GE|=\sqrt{41}$$

Krok 3. Obliczenie długości odcinka \(EB\).

$$|EB|^2=|AB|^2+|AE|^2 \\
|EB|^2=5^2+3^2 \\
|EB|^2=25+9 \\
|EB|^2=34 \\
|EB|=\sqrt{34}$$

Krok 4. Wskazanie najdłuższego odcinka.

Sprowadźmy wszystkie odpowiedzi do jakiejś wspólnej postaci, np. pierwiastka:
$$|AB|=5=\sqrt{25} \\
|BG|=5=\sqrt{25} \\
|GE|=\sqrt{41} \\
|EB|=\sqrt{34}$$

W związku z tym widzimy, że najdłuższy jest odcinek \(GE\).

Odpowiedź:

C. \(GE\)

0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments