W prostokątnym układzie współrzędnych zaznaczono wierzchołki trójkąta prostokątnego ABC

W prostokątnym układzie współrzędnych zaznaczono wierzchołki trójkąta prostokątnego \(ABC\) (patrz: rysunek).

egzamin ósmoklasistyPrzeciwprostokątna trójkąta \(ABC\) ma długość:

Rozwiązanie

Odcinek \(AB\) ma \(5\) jednostek (\(5\) kratek), natomiast odcinek \(AC\) ma długość \(8\) jednostek. Korzystając z Twierdzenia Pitagorasa możemy więc zapisać, że:
$$5^2+8^2=|AC|^2 \\
25+64=|AC|^2 \\
|AC|^2=89 \\
|AC|=\sqrt{89} \quad\lor\quad |AC|=-\sqrt{89}$$

Długość boku musi być dodatnia, zatem zostaje nam \(|AC|=\sqrt{89}\).

Odpowiedź

C

0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments