W prostokącie ABCD dane są wierzchołki C=(-3,1) oraz D=(2,1). Bok AD ma długość 6

W prostokącie \(ABCD\) dane są wierzchołki \(C=(-3,1)\) oraz \(D=(2,1)\). Bok \(AD\) ma długość \(6\). Pole tego prostokąta jest równe:

Rozwiązanie

Krok 1. Obliczenie długości boku \(CD\).
Na początek obliczmy długość jednego z boków prostokąta, czyli boku \(CD\). Korzystając ze wzoru na długość odcinka możemy zapisać, że:
$$|CD|=\sqrt{(x_{D}-x_{C})^2+(y_{D}-y_{C})^2} \\
|CD|=\sqrt{(2-(-3))^2+(1-1)^2} \\
|CD|=\sqrt{5^2+0^2} \\
|CD|=\sqrt{25} \\
|CD|=5$$

Krok 2. Obliczenie pola prostokąta.
Widzimy wyraźnie, że mamy do czynienia z prostokątem o wymiarach \(6\times5\), zatem jego pole będzie równe:
$$P=6\cdot5 \\
P=30$$

Odpowiedź

D

0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments