W pewnej szkole co szósty uczeń klasy ósmej deklaruje, że będzie kontynuował edukację w technikum

W pewnej szkole co szósty uczeń klasy ósmej deklaruje, że będzie kontynuował edukację w technikum. W tej szkole jest \(21\) takich uczniów.Uzupełnij poniższe zdania. Wybierz odpowiedź spośród oznaczonych literami A i B oraz odpowiedź spośród oznaczonych literami C i D.Do danej szkoły uczęszcza \(\bbox[5px,border:1px solid]{A}\bigg/\bbox[5px,border:1px solid]{B}\) uczniów klas ósmych.

Uczniowie, którzy chcą się uczyć w technikum, stanowią \(\bbox[5px,border:1px solid]{C}\bigg/\bbox[5px,border:1px solid]{D}\) niż \(20\%\) wszystkich ósmoklasistów tej szkoły.
Rozwiązanie

Krok 1. Rozwiązanie pierwszej części zadania.
Skoro co szósty uczeń chce iść do technikum i takich osób jest łącznie \(21\), to uczniów w tej szkole jest:
$$6\cdot21=126$$

Ewentualnie moglibyśmy to zapisać w postaci równania, gdzie niewiadomą \(x\) jest liczba uczniów szkoły:
$$\frac{1}{6}x=21 \\
x=126$$

Krok 2. Rozwiązanie drugiej części zadania.
Uczniowie, którzy chcą pójść do technikum stanowić będą \(\frac{1}{6}\) wszystkich uczniów. Musimy więc zamienić ten ułamek na procenty:
$$\frac{1}{6}\cdot100\%=\frac{100}{6}\%=16\frac{2}{3}\%$$

To oznacza, że takich uczniów jest mniej niż \(20\%\).

Odpowiedź

B, C

2 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments
UnderFox

Czyli nie jest poprawnie jak zrobię tak?
100%–126
20%—x

x=20*126/100
2*126/10
126/5= 25,5?