W pewnej klasie stosunek liczny dziewcząt do liczby chłopców jest równy 4:5

W pewnej klasie stosunek liczny dziewcząt do liczby chłopców jest równy \(4:5\). Losujemy jedną osobę z tej klasy. Prawdopodobieństwo tego, że będzie to dziewczyna, jest równe:

\(\frac{4}{5}\)
\(\frac{4}{9}\)
\(\frac{1}{4}\)
\(\frac{1}{9}\)
Rozwiązanie:

Zapiszmy sobie, że:
\(4x\) – liczba dziewczyn
\(5x\) – liczba chłopców
\(4x+5x=9x\) – liczba dzieci w klasie

Prawdopodobieństwo, że wybraną osobą będzie dziewczyna jest więc równe:
$$P(A)=\frac{4x}{9x}=\frac{4}{9}$$

Odpowiedź:

B. \(\frac{4}{9}\)

0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments