W kolejnych sześciu rzutach kostką otrzymano następujące wyniki: 6, 3, 1, 2, 5, 5. Mediana tych wyników jest równa

W kolejnych sześciu rzutach kostką otrzymano następujące wyniki: \(6,3,1,2,5,5\). Mediana tych wyników jest równa:

\(3\)
\(3,5\)
\(4\)
\(5\)
Rozwiązanie:
Krok 1. Uporządkowanie wszystkich wyrazów.

Aby móc przystąpić do obliczenia mediany koniecznie musimy ustawić wszystkie wyniki w porządku niemalejącym:
$$1,2,3,5,5,6$$

Krok 2. Wyznaczenie mediany.

Z racji tego, iż jest parzysta liczba wszystkich wyrazów (jest ich dokładnie sześć), to medianą będzie średnia arytmetyczna dwóch środkowych wyrazów, zatem:
$$m=\frac{3+5}{2} \\
m=\frac{8}{2} \\
m=4$$

Odpowiedź:

C. \(4\)

0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments