W grupie jest 15 kobiet i 18 mężczyzn. Losujemy jedną osobę z tej grupy. Prawdopodobieństwo

W grupie jest \(15\) kobiet i \(18\) mężczyzn. Losujemy jedną osobę z tej grupy. Prawdopodobieństwo tego, że będzie to kobieta, jest równe:

\(\frac{1}{15}\)
\(\frac{1}{33}\)
\(\frac{15}{33}\)
\(\frac{15}{18}\)
Rozwiązanie:

Łącznie wszystkich osób jest \(15+18=33\).
Skoro \(15\) z \(33\) osób stanowią kobiety, to prawdopodobieństwo wylosowania kobiety będzie równe \(\frac{15}{33}\).

Odpowiedź:

C. \(\frac{15}{33}\)

0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments