W graniastosłupie prawidłowym trójkątnym wszystkie krawędzie są tej samej długości

W graniastosłupie prawidłowym trójkątnym wszystkie krawędzie są tej samej długości. Suma długości wszystkich krawędzi jest równa \(90\). Wtedy pole powierzchni całkowitej tego graniastosłupa jest równe:

\(300\)
\(300\sqrt{3}\)
\(300+50\sqrt{3}\)
\(300+25\sqrt{3}\)
Rozwiązanie:
Krok 1. Obliczenie długości krawędzi graniastosłupa.

W graniastosłupie prawidłowym trójkątnym mamy \(9\) krawędzi. Skąd to wiemy? Możemy to albo sobie wyobrazić (trzy krawędzie w podstawie dolnej, trzy krawędzie w podstawie górnej i trzy krawędzie boczne), albo możemy skorzystać ze wzoru na liczbę krawędzi w graniastosłupach. Graniastosłup posiadającego w swojej podstawie \(n\)-kąt ma liczbę krawędzi równą \(3n\). Czyli w naszym przypadku skoro \(n=3\), to liczba krawędzi będzie równa \(3\cdot3=9\).

Skoro suma wszystkich krawędzi jest równa \(90\), a takich krawędzi mamy \(9\), to każda z nich ma długość:
$$a=90:9 \\
a=10$$

Krok 2. Obliczenie powierzchni podstawy dolnej i górnej.

W podstawie dolnej i górnej znajduje się trójkąt równoboczny o boku \(a=10\). Pole każdej z tych podstaw będzie więc równe:
$$P_{p}=\frac{a^2\sqrt{3}}{4} \\
P_{p}=\frac{10^2\sqrt{3}}{4} \\
P_{p}=\frac{100\sqrt{3}}{4} \\
P_{p}=25\sqrt{3}$$

Krok 3. Obliczenie powierzchni ściany bocznej.

W ścianie bocznej znajdzie się kwadrat o boku \(a=10\), zatem:
$$P_{b}=a^2 \\
P_{b}=10^2 \\
P_{b}=100$$

Krok 4. Obliczenie pola powierzchni całkowitej graniastosłupa.

Mamy dwie podstawy (dolna oraz górna) oraz trzy ściany boczne, zatem pole powierzchni całkowitej będzie równe:
$$P_{c}=2P_{p}+3P_{b} \\
P_{c}=2\cdot25\sqrt{3}+3\cdot100 \\
P_{c}=300+50\sqrt{3}$$

Odpowiedź:

C. \(300+50\sqrt{3}\)

1 Komentarz
Inline Feedbacks
View all comments
Małgorzata

Kocham Matematykę

Last edited 2 lat temu by Małgorzata