W graniastosłupie prawidłowym stosunek liczby wszystkich krawędzi do liczby wszystkich ścian jest równy 7:3

W graniastosłupie prawidłowym stosunek liczby wszystkich krawędzi do liczby wszystkich ścian jest równy \(7:3\). Podstawą tego graniastosłupa jest:

Rozwiązanie

Graniastosłup mający w podstawie \(n\)-kąt będzie miał \(3n\) krawędzi oraz \(n+2\) ścian. Skoro stosunek liczby wszystkich krawędzi do liczby wszystkich ścian jest równy \(7:3\), to:
$$3\cdot3n=7(n+2) \\
9n=7n+14 \\
2n=14 \\
n=7$$

To oznacza, że podstawą tego graniastosłupa jest siedmiokąt.

Odpowiedź

C

0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments