W eksperymencie badano kiełkowanie nasion w pięciu donicach

W eksperymencie badano kiełkowanie nasion w pięciu donicach. Na koniec eksperymentu policzono wykiełkowane nasiona w każdej z donic:

• w I donicy – \(133\) nasiona

• w II donicy – \(140\) nasion

• w III donicy – \(119\) nasion

• w IV donicy – \(147\) nasion

• w V donicy – \(161\) nasionOdchylenie standardowe liczby wykiełkowanych nasion jest równe \(\delta=14\). Podaj numery donic, w których liczba wykiełkowanych nasion mieści się w przedziale określonym przez jedno odchylenie standardowe od średniej.

Rozwiązanie

Odchylenie standardowe liczby wykiełkowanych nasion jest równe \(\delta=14\). Podaj numery donic, w których liczba wykiełkowanych nasion mieści się w przedziale określonym przez jedno odchylenie standardowe od średniej.

Krok 1. Obliczenie średniej arytmetycznej.
Korzystając ze wzoru na średnią arytmetyczną, możemy zapisać, że:
$$śr=\frac{133+140+119+147+161}{5} \\
śr=\frac{700}{5} \\
śr=140$$

Krok 2. Wyznaczenie numerów donic.
Zgodnie z treścią zadania, szukamy donic w których liczba nasion nie odbiega więcej niż jedno odchylenie standardowe od średniej. Mówiąc bardzo obrazowo, może to być zarówno \(14\) nasion mniej, jak i \(14\) nasion więcej niż \(140\). Skoro tak, to minimalna liczba nasion wynosi \(140-14=126\), a maksymalna to \(140+14=154\). Taka liczba nasion znalazła się w donicach numer I, II oraz IV.

Odpowiedź

I, II oraz IV

0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments