W ciągu geometrycznym an dane są a1=3 i a4=24. Iloraz tego ciągu jest równy

W ciągu geometrycznym \((a_{n})\) dane są \(a_{1}=3\) i \(a_{4}=24\). Iloraz tego ciągu jest równy:

\(8\)
\(2\)
\(\frac{1}{8}\)
\(-\frac{1}{2}\)
Rozwiązanie:

W tym zadaniu musimy obliczyć wartość ilorazu \(q\), a do tego celu wykorzystamy wzór na \(n\)-ty wyraz ciągu geometrycznego:
$$a_{n}=a_{1}\cdot q^{n-1}$$

Korzystając z tego wzoru możemy podstawić podstawić nasze dane z zadania i otrzymamy:
$$a_{4}=a_{1}\cdot q^{4-1} \\
a_{4}=a_{1}\cdot q^{3} \\
\frac{a_{4}}{a_{1}}=q^{3} \\
q^{3}=\frac{24}{3} \\
q^{3}=8 \\
q=2$$

Odpowiedź:

B. \(2\)

0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments