Układ równań

Układ równań to połączenie przynajmniej dwóch równań. Na matematyce układy równań zapisujemy łącząc poszczególne równania klamrą, przykładowo:

\[ \begin{cases} x+y=5\\ 2x+y=7 \end{cases} \qquad \qquad \begin{cases} 5x-3y=2x+3\\ 3x-2y=4 \end{cases} \qquad \qquad \begin{cases} x+y+z=6\\ 2x+3y+4z=22\\ 3z-2y=x+2 \end{cases} \]

Zazwyczaj w szkole spotykamy się z układem dwóch równań z dwiema niewiadomymi (tak jak jest to w dwóch pierwszych przykładach), ale może być i tak że układ będzie miał trzy równania i trzy niewiadome (patrz ostatni przykład).

To co jest dla nas najistotniejsze, to fakt że układ równań pozwala nam rozwiązać równania z więcej niż jedną niewiadomą. Rozwiązując układ równań będziemy więc szukać takich liczb, które spełniają wszystkie równania znajdujące się w klamrze. O tym jak rozwiązywać układy równań dowiesz się z poniższych materiałów:

0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments