Uczestnicy wycieczki rowerowej potrzebują szczegółowej mapy. Najdokładniejsza będzie mapa w skali

Uczestnicy wycieczki rowerowej potrzebują szczegółowej mapy. Najdokładniejsza będzie mapa w skali:

Rozwiązanie

Im mniejsza liczba po dwukropku tym mapa jest dokładniejsza. Z tego też względu najdokładniejsza będzie mapa w skali \(1:5000\).

Odpowiedź

A

0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments